Oświadczenia: o stanie zdrowia i o przetwarzaniu danych osobowych

Publikujemy druk oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz o stanie zdrowia.

Prosimy wszystkich zawodników (ew. za pośrednictwem opiekunów/kierowników ekip) o dostarczenie oryginału oświadczenia w dniu przyjazdu w godz. 16-20 w Akademiku lub w godz. 8:00-8:30 przy sali gry.

Złożenie oświadczenia jest warunkiem koniecznym dopuszczenia do rozgrywek. Złożenie oryginału oświadczenia traktujemy jednocześnie jako weryfikację obecności na zawodach, z tego powodu nie przyjmujemy wersji elektronicznych ani skanów.

>> Druk oświadczenia (PDF) <<