Kontakt

BIURO MISTRZOSTW SĘDZIA GŁÓWNY KOMITET ORGANIZACYJNY
e-mail: mpjbis@dzszach.pl 

tel. 501 863 077  (17:00 – 21:00)

IA Aleksander Sokólski

aleksander.sokolski@dzszach.pl

Dominik Kulaś – Przewodniczący
Piotr Klukiewicz – Dyrektor Mistrzostw
Krzysztof Krupa – Współorganizator

FORMULARZ KONTAKTOWY