Kontakt

BIURO MISTRZOSTW SĘDZIA GŁÓWNY DYREKTOR MISTRZOSTW
e-mail: mpjbis@dzszach.pl
tel. 501 863 077
IA Aleksander Sokólski
aleksander.sokolski@dzszach.pl
Piotr Klukiewicz – mpjbis@dzszach.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY